top of page
SK
TITULKA
SCREEN
SAVER
 
NEW
MEDIA


 

Screen saver je nové

reklamné médium

oslovujúce len

spotrebiteľov

ktorí o to

stoja.

O NÁS
BENEFITY SPOTREBITEĽ
BENEFITY
INZERENT

Spoločnosť Salamon Communication Company Ltd. (SCC) je inovatívnou spoločnosťou založená ľuďmi s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti marketingu a rôznych iných foriem vonkajšej komunikácie. Kreatívny prístup k problematike oslovovania konečných spotrebiteľov je odzrkadlený aj v spoločnosti SCC. Produkt "SCREEN SAVER" je výsledkom nového, vysoko efektívneho spôsobu oslovovania zákazníkov.

V dnešnej dobe je súčasťou života každého z nás počítač. Stal sa absolútne neoddeliteľnou súčasťou moderného, západného človeka. Ako doma, tak aj v práci. Je to najrozšírenejší pracovný nástroj po nožíku. Slúži na prácu a aj na zábavu. "SCREEN SAVER" je produkt, ktorý prináša spotrebiteľovi informácie denného charakteru, ako je predpoveď počasia, kalendár a prehľad aktuálnych správ.

V prostredí, kde Vás na každom rohu oslovuje nejaký vizuál, nejaká reklama, je veľmi ťažké vymyslieť niečo, čo by spotrebiteľa dokázalo upútať, zaujať! Jedným zo spôsobov, je prísť s niečim novým, inovatívnym - vystrčiť sa z davu! "SCREEN SAVER" je presne takýmto produktom.

Prináša komunikáciu priamo k spotrebiteľovi, na zariadení ktoré denne používa a potrebuje!

KLIENTI SCREEN SAVER //
bottom of page